Założyciel i I Prezes KS „CAMPEONES” Wąchock. Przemysław Adam Krzewicki, 1991-2020

Przemysław Adam Krzewicki urodził się 4 lipca 1991 roku w Starachowicach, był synem Marii i Adama. Uczęszczał do szkoły Podstawowej w Wąchocku w latach 1998-2004 a następnie do Gimnazjum Publicznego (lata 2004-2007). Od najmłodszych lat był ministrantem, lektorem i członkiem chóru parafialnego „Barka”. W 2007 roku rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach, które ukończył w 2010 roku. Od roku 2010 rozpoczął studia stacjonarne-dwustopniowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji – kierunek zarządzanie, specjalność „rachunkowość”, uzyskując w 2013 roku tytuł zawodowy „licencjat”. W 2015 roku uzyskał tytuł zawodowy „magister” – specjalność controling i rachunkowość”. W czasie trwania studiów pobierał przez dwa lata stypendium rektora dla najlepszych studentów. W listopadzie 2015 roku otrzymał uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole. Po ukończeniu studiów w 2015 roku podjął pracę zawodową w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, jako specjalista do spraw płac, a od 2017 roku pełnił funkcję głównego księgowego tej szkoły. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki o specjalności „informatyka dla nauczycieli”. W 2013 roku ukończył w Warszawie kurs trenerski. Był fanem piłki nożnej, wiernym kibicem klubu „Real Madryt”. W marcu 2019 roku pojechał na wycieczkę do Hiszpanii i uczestniczył w meczu piłki nożnej z udziałem swojego ulubionego zespołu, aby swoje spostrzeżenia wykorzystać w pracy trenerskiej. Jego marzeniem było założenie własnego klubu, dlatego stworzył i był prezesem Klubu Sportowego „CAMPEONES” Wąchock. Przez wiele lat był również trenerem klubu Sportowego „Arka Pawłów” 2014-2017 oraz był mocno związany z Klubem FKS „Łazy Starachowice”. W 2014 roku jego własny klub sportowy „Campeones” brał udział w półfinałach Ligi Nike Playarena w Ostródzie. Od 2018 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w „Starze” Starachowice. W Plebiscycie Sportowym 2018 roku „Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu” zdobył I miejsce jako najpopularniejszy trener w powiecie starachowickim. W latach 2015-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Południe w Wąchocku, a od 2019 był Członkiem Zarządu Osiedla Południe w kadencji 2019-2024. Od 2020 roku był pracownikiem Starostwa Powiatowego w Starachowicach na stanowisku głównego specjalisty. Zginął śmiercią tragiczną 15 maja 2020 roku.